I cookie ci aiutano a fornire in maniera corretta le informazioni di questo sito. Utilizzando le informazione del sito accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

ISTORIJA I MORFOLOGIJA

GOLDENRIVER ili Sivi Kre~njak Norilja (Era Alen-Torcian).
Formacija GOLDENRIVER-a predstavljena je krečjacima, oolitskim kalkarenitima, peletima krečnjaka , krečnjacima litiotisa i lumakela, podeljeni  u slojeve čija debljina varira od 20 cm do 2 m a koji su odvojeni interkalacijama sivkastog/zelenkastog lapora  bogatim  biljnim ostacima. Izgled stene je mikrokristalni a boja varira od svetlo sive do boje lešnika, do tamno zelene , do bele. Gornja granica formacije predstavlja karakteristične nanose litiotisa.

GIALLO REALE / kraljevsko žuto (Era Srednje Jure).
Morfologija stene karakteriše se  jednom velikom varijabilnošcu facija i debljina. Najraširenija facija  predstavljena je oolitskim kalkarenitima boje koja varira od  više manje goldenrod do bele, katkad sa crvenkastim nijansama  podeljenim u slojeve debljine  koja varira od 30 do 70 centimetara i koji sadrže jednu bogatu fosilnu mikrofaunu sastavljenu od krinoida, brahiopoda, školjki i ostataka krečnjačkih sun|era.

ROSSO VERONA (Verona Crveno) ili Rosso Ammonitico (Amonitsko crveni). (Era Gornje Jure / Donja Kreda).
Formacija Amonitsko Crvenog stratigrafijski je iznad  formacije oolitskih krečnjaka iz kojih se izvlači Giallo Reale i Goldenriver. Ima snagu koja se procenjuje na 25 metara i razlikuju se  dva preseka ,  Donji Amonitsko  crveni  i Gornji  Amonitsko  crveni.
Donji Amonitsko Crveni sastavljen je od nodularnih krečnjaka podeljenih u decimetarske slojeve  bogate makro i mikrofosilima boje crvene ruže a katkad i žute, lešnik ili bele sa zelenkastim nijansama. Na tom stepenu sledi Gornji Amonitsko crveni  formiran  od  gustih slojeva crvenih nodularnih krečnjaka  i ružičastih krečnjaka mikrita sa školjkastim prelomom (koralno ružičasta).