I cookie ci aiutano a fornire in maniera corretta le informazioni di questo sito. Utilizzando le informazione del sito accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

ISTORIJA I MORFOLOGIJA

Poznato je da najstariji travertin čini svojim izvanrednim kvalitetom razlog za ponos. Pruge i rafinisane boje ovog kamena  veoma su bliske delima koja smo navikli da viđamo uzdignute kao večne spomenike strašno zaraznog šarma. Dela kao što je Koloseum, Marcelov amfiteatar vracaju nas mislima u prošlost koja je ipak tako neverovatno blizu. Dovoljno je pomisliti da možemo da dodirnemo rukom kamen koji se nalazi ispod one koju su koristili za majstorska i vanvremenska dela, ili videti našim očima stare rezove, još uvek urezane u stenu. Trezvenost, čvrstina i otpornost ovog kamena istaknuta je još pre dvehiljade godina, od strane jednog grčkog geografa, izvesnog Strabone-a. Marcelov teatar potiče još od vremena krasnog Avgustovog Carstva i tokom dominacije naroda po imenu  Flavi, nametljiva konstrukcija Flavijev Amfiteatar, zvani Koloseum. Nesumnjivi amblem Carstva, bio je opremljen za svakojake igre. U Renesanci Leon Battista Alberti i Bramante poveravaju travertinu njihove projekte za izgradnju verskih, građanskih, javnih i privatnih građevina. U XVIII veku to je  sredstvo korišceno u arhitekturi ne da se nadvlada priroda nego da se ona prati. Stepenice Trinita’ dei Monti dello Specchi i del De Sanctis nije ništa drugo nego evidentan primer živosti, žive sile, dinamike, sve karakteristike koje pripadaju posebnim vrlinama ovog kamena. Višestruke prirodne šare i posebne boje koje razlikuju ovu stenu mogu se očigledno pripisati hemijskoj genezi. Travertin je ustvari sedimentna stena koja se rodila prolivanjem kalcijum karbonata koji dolazi iz bogatih ili voda prezasicenih bikarbonat kalcijumom koji se rastvara u vodi. Nalaženje morskih fosila unutar izvađenog materijala, u Pliocenskoj epohi, pre desetak miliona godina, svedoči da su Monti Tiburtini i Cornicolani bili preplavljeni morskom vodom. Početkom Kvaternera, pre oko milion godina, kontinentalno područje se podiglo i more poče da se povlači dok se nije sasvim povuklo. U basenu  albulnih voda, koja je bila depresivna površina u obliku školjke, popele su se na površinu vruce termomineralne vode. Ove su bile pomešane sa sumporastim gasom koji je dolazio od poslednjih vulkanskih manifestacija brda Albani, koje potiču od konsolidacije magme starog lacijskog vulkana. Pritisak na gore, proizveden sumporastim gasovima, podigao je vode i bikarbonat kalcijum se istopio u masama krečnjačke gra|e preko kojih prelazi. Vode pristigle na površinu,  otiču prema najnižim tačkama basena i zbog smanjivanja temperature i pritiska dolazilo je do padavina, dakle sedimentacija kalcijum karbonata. Lapis tiburtinus se dakle predstavlja u sedištima ili slojevima razgraničenim tankim glinovitim slojem uzrokovanim poplavom. Sedimentacija se ustvari odigravala  u različitim ciklusima i fazama.

Ova stena se stvara i pritiskom koji prave slojevi iznad na slojeve ispod, i stalnim taloženjima kalcijum karbonata, koja su pospešivala, zbog njegove propustljivosti, sedimentacije najdubljih slojeva. Travertin ne može biti smatran jednostavno rudnim bogatstvom, nego i materijalom koji je doprineo čuvenju mnogih vajara i arhitekta: jedan za sve , Gian Lorenzo Bernini (Napulj 1598-Rim 1680). On se angažuje u radovima na crkvi Svetog Petra u periodu od preko četrdeset godina. Tokom gra|enja kolonade Bazilike mogao je da konstatuje izvanrednu prednost čitavog basena  koji je danas sedište našeg sistema za vađenje kamena. Da bi  što bolje  primenio nosecu vrednost  materijala oslonio se na travertin koji je izvađen iz nekoliko tiburtinskih kopova, koje je on sam otvorio. Da bi proverili sa vecom preciznošcu efektivni kvalitet kamena, napravio je sebi kucu u kojoj je boravio zajedno sa asistentima i saradnicima. Baroni Rim iz sedamnaestog veka je bez sumnje našao u njemu najautoritarnijeg predstavnika jedne epohe okarakterisane ukusom za lepim. Karakteristične nijanse lapis tiburtina su retke lepote i čine naravno jedan arhitektonski motiv prestižne vizuelne efikasnosti. Tipična kolebljiva struktura koju ima dobro se uklapa sa skulpturama  različitog žanra, posebno velikih  proporcija. U svojoj goloj jednostavnosti može mu se diviti u brojnim delima Večnog Grada, sagra|enim izvan starih zidina još od osamnaestog veka. čudesna mudrost, sa kojom žive istorija i umetrnost u bezbrojnim arhitektonskim projektima, dozvoljava nam da razumemo kako se travertin prilago|ava najrazličitijim stilskim potrebama (vidi na primer  kvart Eur).

U razmaku  od preko dvehiljade godina, ulepšao je gradska okruženja brojnih mesta na planeti.
Neki projekti koji su ostvareni sa Rimskim Travertinom:
Ministarstvo Javnog Obrazovanja u Kuvajtu
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Nafte i Finansija u Rijadu ;
Francuska Ambasada u Bahreinu
Stadion Flaminio u Rimu;
Aerodrom u Sevilji – španija;
Les Galleries de la Capitale u Montrealu, u Kanadi;
Standard federal saving & Loan Bank u Atlanti;
Ponce de Leon gol u Majamiju;
Stanica Termini u Rimu;
Jamboree Center – Rosamead u Kaliforniji, SAD;
Džamija Deribe, Nigerija;
Aerodrom i u Ministarstvu za javne radove u  Rijadu;
Taibah Commercial & Residential Center u Medini, Saudijska Arabija;
Fudbalski Stadion Kneževine Monako;
Engleska ambasada u Rimu;

Brzina radova i apsolutni nepotrebnost održavanja čine Rimski Travertin naprednim proizvodom. Svetlosni efekti generišu uvek osecaj lakoce i stroge dostojanstvenosti istovremeno. Hromatizmi proizvedeni oblaganjima nude dinamiku i sugestivne svetlosne kontraste. Svaki projekat zahteva posebnu vrstu travertina, koja zbog svojih nijansi i prebojenosti  ističe na najočigledniji način, zahvaljujuci i specijalnim mašinama koje obezbe|uju čišcenje i poliranje. Njegovo poreklo šupljikaste strukture vezuje se za prisustvo biljaka u raspadanju, zarobljenih  neprekidnom sedimentacijom kalcijum karbonata. Karakteristična obojenost, prividno heterogena, posledica je spoljnih agenasa , koji su reagovali tokom sedimentacije karbonat kalcijuma. Tvrdoca, kompaktnost i elastičnost predstavljaju dar koji garantuje  jednu značajnu otpornost na atmosferske i hemijske agense, na udarce i na habanje.  Otuda  se potvrdio kao jedan prvoklasni građevinski materijal.